FacebookLinkedInTwitterYouTube
/Projekt badawczy

Projekt badawczy

SCOLIO-SEE to oprogramowanie i system sprzętowy, który po raz pierwszy będzie łączyć dane uzyskane zarówno z badań RTG i z technik pomiarów powierzchniowych. To połączenie deformacji wewnętrznej i zewnętrznej pozwoli na monitorowanie zmian krzywizn kręgosłupa po leczeniu jedynie w oparciu o analizę zmian powierzchniowych. W ten sposób zmniejszona zostanie liczba wykonywanych zdjęć RTG do poziomu, który nie jest szkodliwy dla pacjenta. Dodatkowo opracowany zostanie moduł oprogramowania pozwalający na indywidualne porównanie obrazów 3D zarejestrowanych dla każdego pacjenta w trakcie dwóch kolejnych wizyt, aby wskazać trójpłaszczyznowe zmiany zachodzące na całej powierzchni pleców w danym przedziale czasowym.
Projekt badawczy Scoliosee prowadzić będą cztery ważne instytucje naukowe. Kolejne cztery firmy będą kierować naukowcami w taki sposób, aby mogli oni osiągnąć jak najlepsze wyniki. Naukowcy zapewnią MŚP cenną własność intelektualną wytworzoną w trakcie badań nad tym projektem.

Inwestycja
Projekt SCOLIO-SEE jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu “7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej.” Łączna kwota finansowania publicznego, które będzie wsparciem początkowym prywatnych inwestycji wynosi milion euro.
SCOLIO-SEE wpisuje się w program szczegółowy „Możliwości”, a szczególnie w działanie „Badania na rzecz MŚP”. Finansowanie publiczne koncentruje się na stworzeniu “Systemu 3-Płaszczyznowego Obrazowania Skoliozy wspomagającego lekarzy w diagnozowaniu i monitorowaniu skolioz”.

Data rozpoczęcia: październik 2012.

Przewidywany czas trwania: 2.5 roku.