FacebookLinkedInTwitterYouTube
/Výzkumný projekt

Výzkumný projekt

SCOLIO-SEE is a software and hardware system that, for the first time, will combine the data obtained by both radiographic and surface topography techniques; this matching between internal and external deformation will permit monitoring spine curvature evolution after treatment by analyzing only surface changes, reducing the number of radiographs needed to a level that it is not harmful for the patients. Additionally, a software module will be developed to compare the 3D image přijata pro každého jednotlivého pacienta, ve dvou po sobě následujících návštěvách, pro zobrazení 3D-změnám v celém zadním povrchu došlo v tomto časovém intervalu.
Čtyři významné výzkumné organizace budou rozvíjet výzkumný projekt Scoliosee a další čtyři společnosti budou řídit vědci, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků na výzkumu. Z jejich strany, budou výzkumníci poskytne malým a středním podnikům cenné duševní vlastnictví vytvořené v průběhu výzkumného projektu.

Investice
SCOLIO-SEE je projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci “sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj v Evropské unii”. Jeden milion euro je celková částka veřejných finančních prostředků, které budou podporovat počáteční soukromé investice.
SCOLIO-SEE patří do širokého programu Kapacity, a to zejména do zvláštního programu “Výzkum ve prospěch malých a středních podniků”.Financování z veřejných zdrojů je zaměřena na vytvoření “3D Image Processing System pro pomoc lékařům při diagnostice a monitorování skoliózy”.

Počáteční datum: října 2012.

Předpokládaný Trvání: 2,5 roků.